VENUE: May Fair Lagoon Hotel and Convention Center, Bhubaneshwar,Odisha.


MAYFAIR Convention is a 3-Star luxury hotel in Bhubaneswar offers the ambience wherein corporate events, business meetings and various formal and informal gatherings are held in a memorable and successful way.
MAYFAIR Convention is situated right opposite to MAYFAIR Group’s flagship property, MAYFAIR Lagoon. Jaydev Vihar, Bhubaneswar – 751 013, Odisha, India
Phone: +91 674 236 0111 Fax: +91 674 236 0136 Email: convention@mayfairhotels.com

GOSI Life members List

Search Engine

Search for Life Members by entering any one of the string:
(Viz:Life Members No, Name, Phone No, eMail, Address)


           LIST OF LIFE MEMBERS OF THE GERIATRIC ORTHOPEDIC SOCIETY OF INDIA

Membes List

Sl.No.

LM No

Name

Ph. No.

E – Mail

Address

1

A-1

A.B.Puttaswamy Gowda

09845513472

drabputtaswamygowda@gmail.com

Mandya

2

A-2

A.Pandari Nath

09880173761

pandari_hema@yahoo.in

Mandya

3

A-3

Ajith M Kumar

09844084604

ajithortho@yahoo.com

Mangalore

4

A-4

Anand Galagali

09448070250

agalgali@gmail.com

Bangalore

5

A-5

Anil Kumar Nathi

09246923237

anilnathi@gmail.com

Andhra Pradesh

6

A-6

Ashok Ratansingh Nayak

09448145477

drashoknayak07@gmail.com

Bijapur

7

A-7

Ashok Wadhwa

0984407210

 

 

8

A-8

A.S Dube

 

abhaysdube@yahoo.com

 

9

A-9

Anil L.S Nelvigi

09448155099

dranilnelvigi@yahoo.co.in

Davangere

10

A-10

Atul Kumar

0941588489

 

Lucknow

11

A-11

Ashok S.C.

09743119705

orthoashoka@gmail.com

Bangalore

12

A-12

Amravathi S Rajkumar

09945138739

rajkumar_as@yahoo.co.in

Bangalore

13

A-13

Ananthu K R (N)

09448184990

 

 

14

A-14

Aradhana T R

09900285997

aradhana.tr@gmail.com

Bangalore

15

A-15

Ashok Johari (Patron)

 

drashokjohari@hotmail.com

Mumbai

16

A-16

Aju Bosco

9443456190

drboscos@yahoo.com

Tamil Nadu

17

A-17

Anil Jain (Hon)

 

dranilkjain@gmail.com

Delhi

18

A-18

Ananda Nanu  

 

eggybone@aol.com

UnitedKingdom

19

A-19

Ashok Hegde

9739766687

ashok9880@gmail.com

Bangalore

20

A-20

Antin SM (H)

 

 

 

21

A-21

Amrut Oswal (d)

 

 

 

22

A-22

Ajhar Alwas C M

 

 

 

23

A-23

Ateeq Lir Rahaman

 

 

 

24

A-24

Arvind Patil

9741255399

 

 

25

A-25

Ajit Shetty

 

 

 

26

A-26

Abu Alam Munifrul

+8801711979926

asmmalam@yahoo.com

Bangladesh

26A

A-27

Amjad Hossain M

+8801711530

dramjadhossain@gmail.com

Bangladesh

27

B-1

B. Ramesh

9448270204

 

 

28

B-2

B.B Putti

09448112184

bbputti@yahoo.com

Belgaum

29

B-3

Balachandra V

09341282222

 

 

30

B-4

Bharath K Kadadi

09845678851

bkadadi@yahoo.com

Bangalore

31

B-5

Bhandari Sanjeev

 09822040507

drsmbhandari@gmail.com

Sholapur

32

B-6

Babulkar Sudhir (h)

9422103435

sudhirbabhulkar@gmail.com

Nagpur

33

B-7

BG Sagar (h)

9448061983

sagarortho1955@yahoo.co.in

Mysore

34

B-8

Basavaraj V Bipadar Patil

9845389034

 

 

35

B-9

Bala Krishna Shetty

 

 

 

36

C-1

Chandrasheka R R ( RMV)

09845025784

 

Bangalore

37

C-2

CH.Imobi Singh

09436038862

cdr.imobi@ yahoo.co.in

Manipur

38

C-3

Chiniwal Chandrashekar

09446465814

Chiniwal72@gmail.com

Gangavathi

39

C-4

C. Kumarswamy

09845667707

 

Bangalore

40

C-5

Chaitanya R Shah

 

 

 

41

D-1

Dayanand M

09902876934

drdayanand.m@gmail.com

Bangalore

42

D-2

Deepak S

09845198488

deepsdoc@gmail.com

Bangalore

43

D-3

Dinesh Kamath

09844261370

drdkamath@gmail.com

Bangalore

44

D-4

D.C.Sundaresh

09845057485

sundareshdabir@gmail.com

Bangalore

45

D-5

Dileep V Deshpande

09343403491

dileepdeshpande@rediffmail.com

Karnataka

46

D-6

Dinesh Kamath

09844261370

drdkamath@gmail.com

Bangalore

47

D-7

Dileep D Tanna (h)

 

ddtanna@gmail.com

Mumbai

48

D-8

Dileep Ganjal (d)

 

 

 

49

G-1

G. Srinivas Reddy

09845019191

reddydrsrinivaskalpana@gmail.com

Bangalore

50

G-2

Girish B A

09972016111

drbagirish@gmail.com

Bangalore

51

G-3

G K Roysam

 

thebonesetter@hotmail.com

UnitedKingdom

52

G-4

Giridhar Hampapura

 

worksdoctor@gmail.com

UnitedKingdom

53

G-5

Gunashkar C N

 

 

 

54

G-6

Gaurav Sharma

 

 

 

55

H-1

H Premchand Kincha

09448070656

 

Bangalore

56

H-2

Harshad M Shah

09448455185

harshad_m_shahdr@yahoo.co.in

Bangalore

57

H-3

Harsha Vardhan

 

 

 

58

H-4

Hashim S.M

09845980799

drhashim.ortho@yahoo.com

Bangalore

59

H-5

Holtz (hon)

 

 

Germany

59A

H-6

Hitendra Doshi

+65-96175043

sai_hkdoshi@yahoo.com

Singapore

60

I-1

Iyer VM

09742399481

drvishwanath@gmail.com

Sholapur

61

I-2

Imitiaz Talakhani

 

talkhani@aol.com

UnitedKingdom

62

J-1

John Ebnezar

09986015128

johnebnezar@gmail.com

Bangalore

63

J-2

Jalani A.K

 

 

Bangalore

64

J-3

Jaideep Madaan (h)

9814007769

 

Ludhiana

65

K-1

Kalamdani V Ashok

09844052717

avk333@gmail.com

Hubli

66

K-2

Kamini Kurpad

09845594750

drkurpad@gmail.com

Bangalore

67

K-3

Karthik M.N

09886164401

Kannada.kuwara@gmail.com

Bangalore

68

K-4

Kaushik V Aithal

 

 

 

69

K-5

Kishan Rao

07829155288

 

 

70

K-6

Kishore Kumar M

09845141310

kishorortho@gmail.com

Bangalore

71

K-7

Krishna Prasad

09844780410

 

Bangalore

72

K-8

Kulkarni GS

09373891000

gskorth@gmail.com

Maharashtra

73

K-9

KV Rajendra

09880825541

orthokhokale@gmail.com

Bangalore

74

K-10

Kiran  Acharya K.V.

09343130539

manipalortho@gmail.com

Udupi

75

K-11

K Kishore Kumar

9490453235

Kishore_konduru@yahoo.in

AP

76

K-12

Kirti Moholkar

 

kmoholkar@gmail.com

UnitedKingdom

77

K-13

K.C.Kiran

 

 

Bangalore

78

K-14

Khandelwal B L

09460005907

drblkhandelwal@yahoo.com

Rajasthan

79

K-15

Kishore

9845141310

 

Bangalore

80

K-16

Kumarswamy S

9845667707

 

Bangalore

81

K-17

Karnakara

 

 

 

82

K-18

Krishna Murthy S R

 

 

 

83

K-19

K Vidyashankar

 

 

Bangalore

84

K-20

K C Chandra Prakash

 

 

 

85

L-1

Laud NS

 

nslaud1937@gmail.com

Mumbai

86

L-2

Lokesh Holagundi

 

 

 

87

M-1

M Y Surya Narayana

09449623363

mysvaiju@gmail.com

Shimoga

88

M-2

Mahesh Bijawara

09341227262

bijjawaramahesh@yahoo.com

Bangalore

89

M-3

Malikarjun Swamy B

09902543909

bms_chandra@yahoo.co.in

Bangalore

90

M-4

Manohar CV

09480247702

manucv23@gmail.com

Bangalore

91

M-5

Manoj Kumar H V

09844021930

orthomanoj@gmail.com

Bangalore

92

M-6

Manoj Kumar Shukla

09972700025

 

 

93

M-7

Mohit Kumar Patralekha

09968057359

 

 

94

M-8

Mundewadi Vishwas

09448189572

drvishwas@gmail.com

Bijapur

95

M-9

Muralidhar K Rao

09845179568

murlivaran@gmail.com

Bangalore

96

M-10

Muralidhar N

09980158110

muraliortho23@gmail.com

Bangalore

97

M-11

Mohammed Riyudh

04842623992

 

 

98

M-12

Mohammad Asimuddin

08867316331

dr_mohammad210@yahoo.com

Gulbarga

99

M-13

Maheshwarappa H.R (N)

09880522133

 

Bangalore

100

M-14

Mahesh V

09448792422

drvmaheshortho@gmail.com

Hassan

101

M-15

Muthin S Jumani (N)

09916848927

 

 

102

M-16

Motimath S H

09448110522

motimathdr@yahoo.co.in

Belgaum

103

M-17

Mohammed Maziad

 

maziad60@hotmail.com

Egypt

104

M-18

Mohammed Khalid

 

movingbones1@gmail.com

Saudi Arabia

105

M-19

Mruthyunjaya

9448978393

mjaya_mysore@yahoo.co.in

Bangalore

106

M-20

Mandeep Dhillon(H)

9815951090

drdhillon@gmail.com

Chandigarh

107

M-21

Mahesh A Terdal

 

 

 

108

M-22

Madhu Kumar

 

 

 

109

N-1

Nagraj BLR

09845072289

 

Bangalore

110

N-2

Naresh Shetty

09844050222

naresh58@gmail.com

Bangalore

111

N-3

Naveen Chand D J

09845925651

navin_ortho@yahoo.co.in

Bangalore

112

N-4

Navin Mankani

09008743210

 

 

113

N-5

Niranjan

09449001918

 

Bangalore

114

N-6

Narasimha Murthy N (N)

0964066999

 

 

115

N-7

Nikhil A Khadabadi M S

09886837970

Nik.khadabadi@gmail.com

Belgaum

116

N-8

Niranjan Murthy

09449001918

dr_murthy1946@yahoo.com

Bangalore

117

N-9

Nagaraj K.R

09019100129

kempnag@gmail.com

Bangalore

118

N-10

Nityananda Rao(h)

9686618001

nnrortho@gmail.com

Mysore

119

N-11

Naveen Kumar M

 

 

 

120

P-1

P.V.Manohar

09845313736

amrath.VJJ@gmail.com

Bangalore

121

P-2

Parthasarthy BM

09844039291

bmpartha@ex.com

Bangalore

122

P-3

Patil CB

09886278555

 

 

123

P-4

Pavan H.M

07760066688

drpavanhm81@rediffmail.com

Bangalore

124

P-5

Praneeth

09986417734

 

 

125

P-6

Prasad K

09880399099

 

 

126

P-7

Purushuttom V J

09845019047

purushottam_vj@yahoo.com

Bangalore

127

P-8

Prabhakaran D (N)

09886236562

 

 

128

P-9

Pradeep Anand M (N)

09845298978

 

 

129

P-10

Parag melvanki

09448113731

drmelvanki@gmail.com

Dharwar

130

P-11

Puttaswamy P

09448434505

puttaswamiortho.p@gmail.com

Mysore

131

P-12

Prakash Dinakar Rao Sigedar

9423457010

psigedar@rediffmail.com

Maharashtra

132

P-13

Purushottam Sastry (h)

9448061983

drpsastry@yahoo.com

Mysore

133

P-14

Purushotham Naik

7353170013

puyyunaik@gmail.com

Tumkur

134

P-15

Parekh Alpesh Kantilal

 

 

 

135

P-16

Praksh

 

 

 

136

P-17

Prahalada

 

 

 

137

P-18

Pavan Kumar G Chebbi

 

 

 

138

R-1

Raj Kumar R

09342812997

 

Bangalore

139

R-2

Raja Gopalan N

09886144233

remraj@gmail.com

Bangalore

140

R-3

Raja Ram K.G

09845186198

drrajaramkg@gmail.com

Bangalore

141

R-4

Raju VSN

09440877797

intacthands@gmail.com

Secunderabad

142

R-5

Rakesh John

09781335111

rakeshjohn23@gmail.com

Bangalore

143

R-6

Ramakrishna P

09731719009

 

 

144

R-7

Ramesh Krishna K

09845004455

drrameshkrishna@gmail.com

Bangalore

145

R-8

Ramesh L J

09480411491

tanvi_ramesh@yahoo.com

Bangalore

146

R-9

Roshan Kumar BN

09845334405

bnrkumar@yahoo.com

Bangalore

147

R-10

Raghavendra S Kulkarni

09422434904

 

Sindhudurg

148

R-11

Ramesh R.(N)

09448270204

rameshraj@rediffmail.com

Davangere

149

R-12

Ramani PS (Patron)

 

drpsramani@gmail.com

Mumbai

150

R-13

Rakesh Sharma(h)

 

drrksharma50@yahoo.com

Amritsar

151

R-14

Rajendra Bhandankar (h)

9844131106

rajendra.bhandankar@gmail.com

Belgaum

152

R-15

Raj D Chakravarthy (h)

9845013441

rd.chakravarty@manipalhospitals.com

Bangalore

153

R-16

Ravi K Appaji

9880561430

drkraviappaji@yahoo.co.in

 

154

R-17

Rajendra Reddy

 

 

Bangalore

155

R-18

Ravi kumar K

 

 

 

156

R-19

Ravindra Gowda B Patil

 

 

 

157

R-20

Ramalingaiah

 

 

 

158

R-21

Ramaswamy C

 

 

Bangalore

159

R-22

Rajendra K V

 

 

Bangalore

160

S-1

S C Bose

09845206946

 

Bangalore

161

S-2

Sanchethi KH

 

khs@sanchetihospital.org

Pune

162

S-3

Sanjay Jain

09425863999

drsanjayjain9@gmail.com

Jabalpur

163

S-4

Sai Prasad Chittoor

09848823939

saiprasadchittoor@gmail.com

 

164

S-5

Sayooj Kumar V.

 

 

 

165

S-6

Sharath Kumar Roa

09964077479

drsharathpv@gmail.com

Bangalore

166

S-7

Sri Ranga Nagaraj

 

 

Bangalore

167

S-8

Shankar  Narayana K.G.

09845065527

drshankey@yahoo.com

Bangalore

168

S-9

Shankar Kurupad R

09845222310

drkurpad@gmail.com

Bangalore

169

S-10

Sharan Patil

09008475000

drsharanpatil@sparshhospital.com

Bangalore

170

S-11

Sharath Chandra H

09845161692

sharathdr@yahoo.co.in

Bangalore

171

S-12

Siddalingeshwara V  H

08970024599

drsidu@rediffmail.com

Bangalore

172

S-13

Srinivas P

08861245971

srinivas.pandurangiaha@rediffmail.com

 

173

S-14

Srinivas Rao

09550089900

srinivaserigaist@gmail.com

Andhra Pradesh

174

S-15

SS  Amarnath

09886046638

bonenjointsurgeon@yahoo.co.in

Bangalore

175

S-16

Surya Narayana

 

 

 

176

S-17

Suresh Korlahalli

09448473675

drsureshkorlhalli@yahoo.co.in

Hubli

177

S-18

SV Udapadi

07252166272

 

 

178

S-19

Suresh T

09483836132

hemanth6603@gmail.com

Kodagu

179

S-20

Sathish Kumar C

09845023103

satishkumar.c1970@gmail.com

Bangalore

180

S-21

Sudhakar A.M

09845016110

ams_ortho@hotmail.com

Bangalore

181

S-22

Sridhar Reddy V

09880291048

drvridharreddy@gmail.com

Raichur

182

S-23

Somashekar (N)

09845351508

 

Bangalore

183

S-24

Sunil K S Gowda ( N)

09448105651

sunilgowda2002@yahoo.co.in

Bangalore

184

S-25

Sandeep Neeralagi

09844157102

Sandy.orthopedics@gmail.com

Dharwad

185

S-26

Shantaram Shetty-Patron

 

shettyortho@gmail.com

Mangalore

186

S-27

Shankar N Kashyap

 

shankarkashyap@ymail.com

Unitedkingdom

187

S-28

Sharath Kumar Rao (h)

9845177418

skraok@hotmail.com

Manipal

188

S-29

Shanmugam Sundaram K

 

 

 

189

S-30

Satish Kundula

 

 

 

190

S-31

Swaminath P V

 

 

 

191

S-32

S Chandra Mohan

 

 

 

192

S-33

Shivayogi

9844154972

 

 

193

S-35

Srinivas Reddy

9845019191

reddydrsrinivaskalpana@gmail.com

 

194

S-36

Satyaprakash K C

9845122161

 

 

195

S-37

Sharath Kumar Shetty

9880761116

sharath.shetty27@yahoo.com

Bangalore

195A

S-38

Suthorn Bavonratanavech

+66(0)2310-3192

suthorn@gmail.com

Thailand

195B

S-39

Seenappa

9844098027

tseenortho@yahoo.com

Bangalore

196

T-1

Tahasil Dar B.R.

09448120022

 

Shimoga

197

T-2

T.R.Nagaraj

09343700996

 

Bangalore

198

T-3

Thomas Chandy

 

drthomaschandy@gmail.com

Bangalore

199

T-4

Thomas Issac

9845632665

isacthomas@gmail.com

Bangalore

200

T-5

Tuli S M(H)

 

smohantuli@yahoo.co.in

Delhi

201

T-6

Tarunjit Duttaroy

9434055772

sweettiter'67@gmail.com

 

202

U-1

Uday Kumar SB

09845010480

sbudaykumar@gmail.com

Bangalore

203

U-2

Ulhas Gopal Nachinolcar

09823066540

ulhasnachinolcar05@gmail.com

Goa

204

U-3

Uppin R B

07760180451

uppinrajendra@rediffmail.com

Belgaum

205

U-4

Uday Kumar Naik

9880723163

 

 

206

V-1

Vanamali B S

09845166595

vanamalifeetharam@gmail.com

Bangalore

207

V-2

Virupaksha N S

09945268103

virusagi2811@gmail.com

Bangalore

208

V-3

Vishnu Murthy Aithal S

09448486327

 

Bangalore

209

V-4

Vishwanath Yaligod

09342405896

vvyaligod@rediffmail.com

Bangalore

210

V-5

Vidyadhar (N)

09945514014

 

 

211

V-6

Virupaksha Reddy

09448214064

 

Raichur

212

V-7

Vishwanath.M.S

09845223481

drvishwanath2000@yahoo.co.in

Bangalore

213

V-8

Vasudev N Prabhu

09341216058

vasudevprabhu72@gmail.com

Bangalore

214

V-9

Vinayak H Hiregoudar

09844278806

drvinayakhiregaudar@gmail.com

Gadag

215

V-10

Venkatesh Babu K V

 

 

 

216

V-11

Venkata Pitcheshwara Rao K

 

 

 

217

V-12

Vijay Raghavan R

 

 

 

218

V-13

V Ram Iyer

9845010695

 

 

218A

V-14

Vivek Dorai

9449999989

drannadorai@gmail.com

Bangalore

219

W-1

Warrier Sudhir (h)

9821139151

mentalmedico@gmail.com

Mumbai

220

Y-1

Yashavantha Kumar C

09663581868

kumyashwanth@gmail.com

Bangalore

221

Y-2

Yasir Sultan Khuroo

09886478382

 

Bangalore

222

Y-3

Yogish Vijaya Kumar

9986035645

 

 

      GOSI ASSOCIATE MEMBERS    
223

AM1

Parimaladevi (Gynaecologist)

09742490652

parimaladevi@hotmail.com

Bangalore

224

AM2

Rajashekar Shetty (Physician)

09886053513

 

Bangalore

225

AM3

Asha A

 

 

Bangalore

226

AM4

Somashekar Bijjal

 

 

Bangalore

227

AM5

B D PATEL

 

 

Bangalore

228

AM6

Ramakrishna

 

 

Bangalore

229

AM7

R Nagaratna

 

 

Bangalore

230

AM8

Srinivasmunugoti

 

 

Bangalore

231

AM9

Sujatha Y -OB-Gynec

 

 

Bangalore